logotyp

Boulderväggar


 

Bouldering kommer från engelskans boulder vilket betyder  stenar och innebär att man klättrar på låga stenar. Ofta är det själva svårigheten med att ta sig upp på dessa låga stenar som är tjusningen.  

Fördelen med bouldering är att man behöver inga rep som säkringsutrustning utan man klättrar på låga höjder upp till 4.5 m med endast madrasser under som fallskydd.

 

Det innebär också att användarna inte behöver säkra varann utan klättringen blir mer tidseffektiv.

Boulderväggar kan därför vara ett bra alternativ till lokaler där det kanske saknas bra höjd till taket. Även som ett bra komplement till rep-klätterväggar där styrka och klätterteknik kan tränas effektivtivare.

 

Kontakta oss gärna för mer information runt boulderväggar och låga klätterväggar!


 

sidfot